Bureau Boot is Nikki Boot

Nikki is een gedreven museoloog/antropoloog. Ze ontdekt na haar studie dat de wereld uit meer dan alleen musea bestaat en sindsdien werkt ze als zelfstandige met veel plezier voor diverse projecten en organisaties in het culturele veld.
Nikki duikt graag op onverwachte werkplekken op: het Amsterdams 4 en 5 mei comité is daarvan een goed voorbeeld. Niet voor de hand liggend gezien haar achtergrond, wel bijzonder en uitdagend.

Foto: Jakub Hrab

Werk

Nederlands Fotomuseum – Projectleider tentoonstelling ‘Quickscan NL #02

Association of European Jewish Museums – Coördinator Seminar European Jewish Museums, Advisory Visit Grand Programme

Rijksmuseum voor Volkenkunde – Projectassistent internationale tentoonstellingen

Framer Framed – Coördinatie tentoonstellingen en programma’s

Joods Historisch Museum – Beeldredactie en coördinatie publicatie tentoonstelling

Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet – Redacteur en producent

Amsterdams 4 en 5 mei comité – Coördinatie programmering 4 en 5 mei, relatiebeheer, organisatie partnerbijeenkomsten 

Stoom Producties – Installatie tentoonstelling Zilveren Camera

NiNsee – Installatie tentoonstelling ‘Kind aan de ketting, opgroeien in slavernij.’

Comite Herdenking Februaristaking 1941 – Organisatie theatervoorstelling, bureauzaken

Studies

Antropologie en ontwikkelingssociologie BA, Universiteit Utrecht, 2010
Museumstudies MA, Universiteit van Amsterdam, 2013